ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK2 SINH HỌC 10

I. LÍ THUYẾT

- Bài 17 Quang hợp

- Bài 18 Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

- Bài 19 Giảm phân

- Bài 22 Dinh dưỡng, Chuyển hóa vật chất và năng lượngở vi sinh vật

- Bài 23 Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở visinh vật

- Bài 25 Sinh trưởng của vi sinh vật

- Bài 26 Sinh sản của vi sinh vật

- Bài 27 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của visinh vật

II. TRẮC NGHIỆM

(Lưu ý: Lâu lâu nhấp vào qu.ảng cá.o bất kì có trên trang để trang hiện đầy đủ nội dung)

- Bài 17 Quang hợp

- Bài 18 Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

- Bài 19 Giảm phân

- Bài 22 Dinh dưỡng, Chuyển hóa vật chất và năng lượngở vi sinh vật

- Bài 23 Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở visinh vật

- Bài 25 Sinh trưởng của vi sinh vật

- Bài 26 Sinh sản của vi sinh vật

- Bài 27 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

(Lưu ý: Lâu lâu nhấp vào qu.ảng cá.o bất kì có trên trang để trang hiện đầy đủ nội dung)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok