CÁCH TÍNH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 VÀ VÍ DỤ CHI TIẾT1. Đối Với HS Hệ THPT Và Ví Dụ Chi Tiết

Điểm xét tốt nghiệp THPT sẽ dựa trên kết quả 4 môn thi, bao gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; một bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD).

Nếu chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội thí sinh phải thi đủ 3 môn trong tổ hợp này. Điểm của bài thi môn tổ hợp này sẽ được tính theo công thức tổng 3 môn cộng lại và chia 3.

Ví dụ: Tính tổng điểm bài thi trong đó 3 bài thi độc lập: Toán 7 điểm, Ngữ văn 7 điểm, Ngoại ngữ 8 điểm. Thí sinh chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên có điểm số như sau: Vật lý 7 điểm, Hóa học 7 điểm, Sinh học 8 điểm. Điểm trung bình cả năm lớp 12 là 7.0, điểm khuyến khích là 2 điểm.

CÁCH TÍNH: NHẬP VÀO ĐÂY

2. Đối Với HS Hệ Giáo Dục Thường Xuyên Và Ví Dụ Chi Tiết

Đối với thí sinh GDTX cách tính điểm cũng tương tự, thí sinh phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội do thí sinh tự chọn. Bạn có thể xem công thức tính như sau:


Ví dụ: Tính tổng điểm bài thi trong đó 3 bài thi độc lập: Toán 3 điểm, Ngữ văn 2 điểm. Thí sinh chọn 1 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên có điểm số như sau: Vật lý 3 điểm, Hóa học 2 điểm, Sinh học 4 điểm. Điểm trung bình cả năm lớp 12 là 5.0, điểm khuyến khích là 0 điểm.

CÁCH TÍNH: NHẬP VÀO ĐÂYĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok