Bài Học Lí Thuyết Và Chuyên Đề Công Nghệ 10 Trồng Trọt Cánh Diều

A. Phần Bài Học

Chủ Đề 1. Giới thiệu chung về trồng trọt

– Bài 1 Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0

– Bài 2 Phân loại cây trồng

– Bài 3 Mối quan hệ giữa các trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt

Chủ Đề 2. Đất trồng

– Bài 4 Thành phần và tính chất của đất trồng

– Bài 5 Biện pháp cải tạo bảo vệ và sử dụng đất trồng

– Bài 6 Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây

Chủ Đề 3. Phân bón

– Bài 7 Một số loại phân bón thường dùng trong trồng trọt

– Bài 8 Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất phân bón

Chủ Đề 4. Công nghệ giống cây trồng

– Bài 9 Giống cây trồng

– Bài 10 Phương pháp chọn, tạo giống cây trồng

– Bài 11 Phương pháp nhân giống cây trồng

Chủ Đề 5. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

– Bài 12 Tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng

– Bài 13 Sâu hại cây trồng

– Bài 14 Bệnh hại cây trồng

– Bài 15 Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Chủ Đề 6. Kỹ thuật trồng trọt

– Bài 16 Quy trình trồng trọt

– Bài 17 Ứng dụng cơ giới hoá trong trồng trọt

– Bài 18 Ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm trồng trọt

– Bài 19 Lập kế hoạch và tính toán chi phí trồng trọt

Chủ Đề 7. Trồng trọt công nghệ cao

– Bài 20 Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao

– Bài 21 Công nghệ trồng cây không dùng đất

Chủ Đề 8. Bảo vệ môi trường trong trồng trọt

– Bài 22 Những vấn đề chung về bảo vệ môi trường trong trồng trọt

– Bài 23 Công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường và xử lí chất thải trồng trọt

B. Phần Chuyên Đề

Chuyên Đề 1. Công nghệ sinh học trong trồng trọt

- Bài 1. Vai trò và triển vọng của công nghệ sinh học trong trồng trọt.

- Bài 2 Một số thành tựu của công nghệ sinh học trong trồng trọt.

- Bài 3 Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học Trong Chọn Tạo Giống Cây Trồng

Bài 4 Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học Trong Sản Xuất Chế Phẩm Sinh Học

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok