Công Nghệ Trồng Trọt 10 Cánh Diều_BÀI 3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÂY TRỒNG VÀ CÁC YẾU TỐ CHÍNH TRONG TRỒNG TRỌT

Công Nghệ Trồng Trọt 10 Cánh Diều_BÀI 3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÂY TRỒNG VÀ CÁC YẾU TỐ CHÍNH TRONG TRỒNG TRỌT

1. Nhiệt độ

* Ảnh hưởng đến các quá trình sinh lí của cây trồng

– Nhiệt độ cao: giảm hiệu suất quang hợp, tăng hiệu suất hô hấp, thúc đẩy già hóa, ức chế sự xuân hóa

– Nhiệt độ thấp: giảm hiệu suất quang hợp và hô hấp, kích thích xuân hóa

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt - Cánh diều  (ảnh 1)

* Ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng:

– Nhiệt độ cao:

+ Hạt mất sức sống

+ Rễ, thân lá sinh trưởng kém

+ Ra hoa, đậu quả, kết hạt kém

+ Giảm thời gian sinh trưởng

+ Cây khó tạo củ, khó cuốn bắp

– Nhiệt độ thấp:

+ Hạt khó nảy mầm, cây còi cọc

+ Ra hoa, đậu quả, kết hạt kém

– Nhiệt độ cao hoặc thấp quá:

+ Giảm khả năng chống chịu của sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất lợi

+ Giảm năng suất, chất lượng và khả năng bảo quản

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt - Cánh diều  (ảnh 1)

2. Ánh sáng

– Tác động thông qua:

+ Cường độ chiếu sáng

+ Chất lượng ánh sáng

+ Thời gian chiếu sáng

– Vai trò của ánh sáng đến:

+ Hiệu suất quang hợp

+ Hình thái

+ Khả năng sinh trưởng của thân, lá

+ Khả năng phân cành

+ Khả năng phân hóa mầm hoa

+ Giới tính của cây trồng

3. Nước

– Tham gia cấu tạo nguyên sinh chất của tế bào

– Hòa tan và vận chuyển các chất trong cây

– Tham gia vào quá trình sinh lí, sinh hóa diễn ra trong cây

– Điều hòa nhiệt độ bề mặt lá cây

4. Đất

– Là nơi dự trữ và cung cấp nước, dinh dưỡng cho cây trồng

– Giúp trao đổi khí giữa rễ cây và môi trường

– Giữ cho cây đứng vững

5. Dinh dưỡng

– Thúc đẩy nảy mầm

– Sinh trưởng và phát triển thân, lá

– Kích thích ra rễ

– Kích thích ra hoa, đậu quả

– Tăng tính chống chịu sâu, bệnh hại và điều kiện thời tiết bất lợi

– Tăng năng suất, chất lượng và khả năng bảo quản nông sản

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt - Cánh diều  (ảnh 1)

6. Giống cây trồng

– Đặc điểm hình thái

– Khả năng sinh trưởng, phát triển

– Khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất lợi

– Năng suất và chất lượng cây trồng

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt - Cánh diều  (ảnh 1)

7. Kĩ thuật canh tác

– cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt

– Phòng tránh sâu bệnh hại

– Năng suất cao và chất lượng tốt

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok