Giải Công Nghệ 10 Trồng Trọt Cánh Diều_Bài 19 Lập kế hoạch và tính toán chi phí trồng trọt

Giải Công Nghệ 10 Trồng Trọt Cánh Diều

Bài 19 Lập kế hoạch và tính toán chi phí trồng trọt

Câu hỏi tr 104

Mở đầu

Em hiểu thế nào là kế hoạch trồng trọt?

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 104 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

Kế hoạch trồng trọt là sự chuẩn bị cho việc trồng một loại cay bao gồm các thông tin:

- Địa điểm và diện tích gieo trồng.

- Thời gian gieo, trồng và dự kiến thu hoạch

- Giống và vật tư trồng trọt (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các vật liệu khác,..)

- Thiết bị và dụng cụ trồng trọt

- Số lượng nhân công

- Quy trình kỹ thuật trồng trọt

- Kinh phí đầu tư

- Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

Hình thành kiến thức
1. Vì sao phải lập kế hoạch trồng trọt?

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 104 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

Phải lập kế hoạch trồng trọt để xác định loại cây trồng phù hợp và có sự chuẩn bị để đạt mục đích trồng cây, để việc trồng cây đạt hiệu quả nhất.

2. Căn cứ vào đâu để lập kế hoạch trồng trọt?

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 104 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

Căn cứ vào mục đích trồng cây; nhu cầu người dùng để lập kế hoạch trồng trọt

Luyện tập
Bản kế hoạch trồng trọt cần có những thông tin cơ bản nào?

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 104 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

Bản kế hoạch trồng trọt cần có những thông tin cơ bản:

- Địa điểm và diện tích gieo trồng.

- Thời gian gieo, trồng và dự kiến thu hoạch

- Giống và vật tư trồng trọt (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các vật liệu khác,..)

- Thiết bị và dụng cụ trồng trọt

- Số lượng nhân công

- Quy trình kĩ thuật trồng trọt

- Kinh phí đầu tư

- Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

Vận dụng

Em hãy lập kế hoạch trồng một loại cây trồng phổ biến ở địa phương em.

Phương pháp giải: 

Kết hợp sách giáo khoa trang 104 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết: 

Lập kế hoạch trồng cây vải thiều ở địa phương em:

1. Địa điểm và diện tích gieo trồng

2. Thời gian gieo, trồng và dự kiến thu hoạch

3. Giống và vật tư trồng trọt

- Giống

- Phân bón

- Thuốc bảo vệ thực vật

- Các vật liệu khác

4. Thiết bị và dụng cụ trồng trọt

- Máy làm đất

- Máy bơm và đường ống tưới

- Số lượng các loại dụng cụ

5. Số lượng nhân công

6. Quy trình kỹ thuật trồng trọt

7. Kinh phí đầu tư

8. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

Câu hỏi tr 105

Hình thành kiến thức

Tính toán chi phí trồng trọt nhằm mục đích gì?

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 105 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Tính toán chi phí trồng trọt nhằm mục đích hệ thống và chủ động chuẩn bị chi phí trồng trọt một cách đầy đủ và tốt nhất.

Luyện tập
Chi phí trồng trọt thường chi cho những khoản mục chủ yếu nào?

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 105 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Chi phí trồng trọt thường chi cho những khoản mục chủ yếu:

- Chi phí vật liệu

- Thuê cày bừa

- Chi phí thủy lợi

- Thuê đất

- Dụng cụ nhỏ, rẻ tiền

- Thu hoạch

- Chi công lao động

- Chi phí khác

Vận dụng
Hãy tính toán chi phí trồng trọt một loại cây trồng phổ biến ở địa phương em.

Phương pháp giải:

Kết hợp sách giáo khoa trang 105 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok