Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Trồng Trọt Cánh Diều_Bài 1 Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Câu 1. Hình ảnh nào sau đây thể hiện vai trò cung cấp nguyên liệu chế biến của ngành trồng trọt?

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 1 (có đáp án): Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 | Công nghệ trồng trọt 10

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đáp án A: Cung cấp lương thực, thực phẩm

+ Đáp án B: Cung cấp nông sản xuất khẩu

+ Đáp án C: Cung cấp nguyên liệu chế biến

+ Đáp án D: Mang lại thu nhập cho người trồng trọt

Câu 2. Hình ảnh nào sau đây thể hiện vai trò cung cấp nông sản xuất khẩu của ngành trồng trọt?

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 1 (có đáp án): Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 | Công nghệ trồng trọt 10

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đáp án A: Cung cấp lương thực, thực phẩm

+ Đáp án B: Cung cấp nông sản xuất khẩu

+ Đáp án C: Cung cấp nguyên liệu chế biến

+ Đáp án D: Mang lại thu nhập cho người trồng trọt

Câu 3. Hình ảnh nào sau đây thể hiện vai trò mang lại thu nhập cho người trồng trọt

của ngành trồng trọt?

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 1 (có đáp án): Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 | Công nghệ trồng trọt 10

Đáp án đúng: D

Giải thích:

+ Đáp án A: Cung cấp lương thực, thực phẩm

+ Đáp án B: Cung cấp nông sản xuất khẩu

+ Đáp án C: Cung cấp nguyên liệu chế biến

+ Đáp án D: Mang lại thu nhập cho người trồng trọt

Câu 4. Công nghệ nào được ứng dụng đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp?

A. Công nghệ cơ giới

B. Tự động hóa

C. Công nghệ thông tin

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Công nghệ cơ giới, tự động hóa và công nghệ thông tin được ứng dụng đồng bộ trong sản xuất để giảm thiểu công lao động, tăng độ chính xác về kĩ thuật, sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào.

Câu 5. Đồng bộ công nghệ trong sản xuất nông nghiệp giúp:

A. Giảm thiểu lao động

B. Tăng độ chính xác về kĩ thuật

C. Sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đồng bộ trong sản xuất công nghệ cơ giới, tự động hóa và công nghệ thông tin để giảm thiểu công lao động, tăng độ chính xác về kĩ thuật, sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào.

Câu 6. Có mấy thành tựu của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt?

A. 1         B. 2

C. 3         D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 thành tựu của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt:

+ Giống cây trồng chất lượng cao

+ Chế phẩm sinh học chất lượng cao

+ Công nghệ canh tác

Câu 7. Đâu là thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt?

A. Giống cây trồng chất lượng cao

B. Chế phẩm sinh học chất lượng cao

C. Công nghệ canh tác

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 3 thành tựu của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt:

+ Giống cây trồng chất lượng cao

+ Chế phẩm sinh học chất lượng cao

+ Công nghệ canh tác

Câu 8. Hệ thống trồng cây không dùng đất là hệ thống nào sau đây?

A. Hệ thống thủy canh

B. Hệ thống khí canh

C. Trồng cây trên giá thể

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Hệ thống trồng cây không dùng đất: hệ thống thủy canh, khí canh, trồng cây trên giá thể, …

Câu 9. Thiết bị không người lái dùng để:

A. Bón phân

B. Phun thuốc

C. Thu thập dữ liệu đồng ruộng

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Thiết bị không người lái:

+ Rô bốt: làm đất, làm cỏ, bón phân, thu hoạch, …

+ Máy bay không người lái: bón phân, phun thuốc, thu thập dữ liệu đồng ruộng

Câu 10. Hình ảnh nào sau đây thể hiện vai trò cung cấp lương thực, thực phẩm của ngành trồng trọt?

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 1 (có đáp án): Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 | Công nghệ trồng trọt 10

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án A: Cung cấp lương thực, thực phẩm

+ Đáp án B: Cung cấp nông sản xuất khẩu

+ Đáp án C: Cung cấp nguyên liệu chế biến

+ Đáp án D: Mang lại thu nhập cho người trồng trọt

Câu 11. Yêu cầu đối với người lao động của một số ngành nghề trong trồng trọt:

A. Có sức khỏe tốt

B. Có kiến thức

C. Chăm chỉ, cần cù, chịu khó

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Yêu cầu đối với người lao động của một số ngành nghề trong trồng trọt:

+ Có sức khỏe

+ Có kiến thức và kĩ năng trồng trọt

+ Có khả năng áp dụng công nghệ

+ Chăm chỉ, cần cù, chịu khó

+ Tuân thủ quy định của pháp luật

+ Có ý thức bảo vệ môi trường

Câu 12. Thành tựu nổi bật về giống cây trồng chất lượng cao như:

A. Năng suất cao

B. Chất lượng tốt

C. Chống chịu sâu bệnh hại

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Thành tựu nổi bật về giống cây trồng chất lượng cao như:

+ Năng suất cao

+ Chất lượng tốt

+ Chống chịu sâu bệnh hại

Chống chịu điều kiện ngoại cảnh bất lợi

Câu 13. Nhà trồng cây có:

A. Nhà kính

B. Nhà lưới

C. Nhà máy trồng cây

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nhà trồng cây có: Nhà kính, nhà lưới, nhà máy trồng cây có các trang thiết bị và hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động.

Câu 14. Nhà trồng cây kiểm soát về:

A. Nhiệt độ

B. Ánh sáng

C. Độ ẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nhà trồng cây có: Nhà kính, nhà lưới, nhà máy trồng cây có các trang thiết bị và hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động để kiểm soát các yếu tố : nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, dinh dưỡng, thành phần không khí.

Câu 15. Cách mạng 4.0 giúp trồng trọt:

A. Năng suất tăng

B. Chất lượng tăng

C. Mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm tăng

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Do công nghệ ngày càng phát triển và sẽ được ứng dụng rộng rãi trong trồng trọt.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok