Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Trồng Trọt Cánh Diều_Bài 4 Thành phần và tính chất của đất trồng

Câu 1. Đất trồng có nhóm tính chất nào sau đây?

A. Nhóm tính chất lí học

B. Nhóm tính chất hóa học

C. Nhóm tính chất sinh học

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Tính chất của đất trồng được chia làm 3 nhóm:

+ Nhóm tính chất lí học

+ Nhóm tính chất hóa học

+ Nhóm tính chất sinh học

Câu 2. Tính chất của đất trồng được chia làm mấy nhóm?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Tính chất của đất trồng được chia làm 3 nhóm:

+ Nhóm tính chất lí học

+ Nhóm tính chất hóa học

+ Nhóm tính chất sinh học

Câu 3. Nhóm tính chất lí học của đất là:

A. Thành phần cơ giới của đất

B. Phản ứng dung dịch đất

C. Hoạt động của vi sinh vật

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Nhóm tính chất lí học: Thành phần cơ giới của đất

+ Nhóm tính chất hóa học: Phản ứng dung dịch đất

+ Nhóm tính chất sinh học: Hoạt động của vi sinh vật

Câu 4. Nhóm tính chất hóa học của đất là:

A. Thành phần cơ giới của đất

B. Phản ứng dung dịch đất

C. Hoạt động của vi sinh vật

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Nhóm tính chất lí học: Thành phần cơ giới của đất

+ Nhóm tính chất hóa học: Phản ứng dung dịch đất

+ Nhóm tính chất sinh học: Hoạt động của vi sinh vật

Câu 5. Nhóm tính chất sinh học của đất là:

A. Thành phần cơ giới của đất

B. Phản ứng dung dịch đất

C. Hoạt động của vi sinh vật

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Nhóm tính chất lí học: Thành phần cơ giới của đất

+ Nhóm tính chất hóa học: Phản ứng dung dịch đất

+ Nhóm tính chất sinh học: Hoạt động của vi sinh vật

Câu 6. Đất trồng gồm có mấy thành phần?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đất trồng gồm có 4 thành phần:

+ Nước

+ Không khí

+ Chất rắn

+ Sinh vật

Câu 7. Lượng O2 trong đất như thế nào so với trong khí quyển?

A. Ít hơn

B. Nhiều hơn

C. Như nhau

D. Không xác định

Đáp án đúng: A

Giải thích: Thành phần không khí trong đất tương tự trong khí quyển nhưng ít O2 và nhiều CO2 hơn.

Câu 8. Lượng CO2 trong đất như thế nào so với trong khí quyển?

A. Ít hơn

B. Nhiều hơn

C. Như nhau

D. Không xác định

Đáp án đúng: B

Giải thích: Thành phần không khí trong đất tương tự trong khí quyển nhưng ít O2 và nhiều CO2 hơn.

Câu 9. Không khí trong đất cung cấp O2 cho:

A. Rễ cây

B. Hệ sinh vật đất hô hấp

C. Cả A và B đều đúng

D. Quá trình cố định đạm trong đất

Đáp án đúng: C

Giải thích: Không khí trong đất cung cấp O2 cho rễ cây và hệ sinh vật đất hô hấp. Cung cấp N2 cho quá trình cố định đạm trong đất

Câu 10. Không khí trong đất cung cấp N2 cho:

A. Rễ cây

B. Hệ sinh vật đất hô hấp

C. Cả A và B đều đúng

D. Quá trình cố định đạm trong đất

Đáp án đúng: D

Giải thích: Không khí trong đất cung cấp O2 cho rễ cây và hệ sinh vật đất hô hấp. Cung cấp N2 cho quá trình cố định đạm trong đất

Câu 11. Có mấy loại phản ứng của dung dịch đất?

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 loại phản ứng của dung dịch đất:

+ Phản ứng chua của đất

+ Phản ứng kiềm của đất

+ Phản ứng trung tính của đất

Câu 12. Dung dịch đất có loại phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng chua của đất

B. Phản ứng kiềm của đất

C. Phản ứng trung tính của đất

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 3 loại phản ứng của dung dịch đất:

+ Phản ứng chua của đất

+ Phản ứng kiềm của đất

+ Phản ứng trung tính của đất

Câu 13. Đất chua có độ pH như thế nào?

A. < 6,5

B. Từ 6,5 – 7,5

C. > 7,5

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đất chua: pH < 6,5

+ Đất trung tính: pH từ 6,5 – 7,5

+ Đất kiềm: pH > 7,5

Câu 14. Đất trung tính có độ pH như thế nào?

A. < 6,5

B. Từ 6,5 – 7,5

C. > 7,5

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đất chua: pH < 6,5

+ Đất trung tính: pH từ 6,5 – 7,5

+ Đất kiềm: pH > 7,5

Câu 15. Đất kiềm có độ pH như thế nào?

A. < 6,5

B. Từ 6,5 – 7,5

C. > 7,5

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đất chua: pH < 6,5

+ Đất trung tính: pH từ 6,5 – 7,5

+ Đất kiềm: pH > 7,5

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok